خسته عشق (علی و حديثه)

 علی محمدی نژاد

بی توشعر خسته ام بی تاب شد                            

                                عشق تو در پستوی خانه قاب شد

بی تو ای تنها امید زندگی                                   

                                  قلب من خاموش چون مرداب شد

بس که بی تاب تو ام ای بی وفا                              

                             چشمه چشمان من بی آب شد

آه! ای حدیث خوب بودنم                                     

                          نام تو در خلوتم مهتاب شد

/ 0 نظر / 5 بازدید